TIÊU CHUẨN NHÀ XƯỞNG GMP-WHO

GMP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Good Manufacturing Practices”, dịch Tiếng Việt nghĩa là “Thực hành tốt sản xuất”

GMP được áp dụng trong hoạt động sản xuất của nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng đối với ngành sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,….

Tiêu chuẩn nhà xưởng GMP (Good Manufacturing Practices) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất, áp dụng trong sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều, ổn định, đạt tiêu chuẩn đã đăng ký và đảm bảo vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một tiêu chuẩn quan trọng trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong suốt quá trình gia công, chế biến. Nó đề cập đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN GMP:

  • Thiết kế, lắp đặt nhà xưởng và các thiết bị sản xuất: Tuân thủ về quy định đặt nhà máy, thiết bị, loại nguyên vật liệu để xây dựng nhà xưởng, thiết bị phù hợp.
  • Nhân sự: Đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc phù hợp với trình độ, năng lực. Xây dựng quy định về kiểm tra sức khỏe (thể lực, trí lực và bệnh tật) tất cả đội ngũ nhân viên đặc biệt đối với những công nhân sản xuất trực tiếp. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên.
  • Vệ sinh nhà xưởng, môi trường: Xây dựng quy định về sử lý nước dùng để sản xuất, xử lý nước thải, xử lý sản phẩm phụ và rác thải bảo quản hóa chất nguy hiểm, kiểm soát sinh vật gây hại và vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường nhà xưởng.
  • Kiểm soát quá trình sản xuất trong nhà xưởng: Cần xây dựng các quy định về phương pháp, thủ tục, công việc cụ thể, tiểu chuẩn về nguyên liệu.
  • Kiểm soát quá trình bảo quản và phân phối sản phẩm: Cần đưa ra các yêu cầu về việc vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Giải quyết khiếu nại của khách hàng và thu hồi sản phẩm sai lỗi.

LỢI ÍCH TRONG VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN GMP-WHO:

Dù khá cầu kỳ trong khâu chuẩn bị, nhưng GMP cũng đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

  • Các quy trình đều được đánh giá, xem xét nghiêm ngặt để có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả tốt nhất.
  • Các trang thiết bị và kỹ thuật để phục vụ cho quá trình sản xuất đều được đưa ra để xác định, kiểm soát chặt chẽ.
  • Chi phí sản xuất được giảm xuống đáng kể do quy trình sản xuất, các thiết bị, kỹ thuật cần thiết đã được xác định chính xác để không bị lãng phí nguồn vốn trong quá trình đầu tư.
  • Nâng cao trách nhiệm cũng như tầm hiểu biết của đội ngũ nhân viên, bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp áp dụng tốt tiêu chuẩn GMP thì sẽ đảm bảo giữ vững niềm tin của khách hàng và cơ quan quản lý.
  • Nhờ có tiêu chuẩn GMP, doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc đạt được công nhận từ các tổ chức quốc tế cũng như nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm doanh nghiệp mình trên thị trường, tăng cơ hội kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *